Организациони одбор

Есмина Авдибеговић

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОНГРЕСА

Мирела Бадурина

Допредсједница Конгреса

Адила Софтић

Предсједница организационог одбора

Армина Черкић

Допредсједница организационог одбора

Джелила Мулић - Чорбо

Предсједница програмског одбора

Алма Тихић

Допредсједница програмског одбора

Мевлудин Хасановић

Предсједник научног одбора

Александра Хаџић

Допредсједница научног одбора

Седин Хабибовић

Члан организационог и програмског одбора

Звјездана Савић

Члан организационог и програмског одбора

Сабина Хусић Зијадић

Члан организационог и програмског одбора

ПОДИЈЕЛИТЕ ВИЈЕСТ