Kotizacija

Kotizacija za učesnike kongresa uključuje pravo učestvovanja u svim kongresnim aktivnostima, kongresne materijale uključujući Program, Zbornik radova, osvježenje u pauzama, koktel dobrodošlice i svečanu večeru.

Kotizacije sa kategorijama :

Cijene su date u konvertibilnim markama (KM) za domaće učesnike. Za učesnike iz inostranstva, kotizacije su predstavljene u eurima (€) .

Kotizaciju uplaćuju svi učesnici Kongresa bez obzira da li imaju ili nemaju prezentaciju na Kongresu.

PSIHOTERAPEUTI (sa certifikatom od priznate krovne evropske/internacionalne  asocijacije iz nekog psihoterapijskog modaliteta )

Rana kotizacija : 220 KM

                            170 

Kasna kotizacija:  250 KM

                              190 

EDUKANTI U PSIHOTERAPIJI (u treningu iz nekog modaliteta)

Rana kotizacija :  170 KM          

                             120 

 Kasna kotizacija: 200 KM

                             140 

Važno obavještenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije.

STUDENTI (dodiplomske i master studije, a nisu edukanti nekog modaliteta) koji nisu na edukaciji, uz indeks na uvid (ako su i edukanti onda važi cijena za edukante)

Rana kotizacija : 100 KM

                              70 

Kasna kotizacija: 130KM

                             90 

OSTALI (sve ostale kategorije, struke)

Rana kotizacija : 270 KM

                           150 

Kasna kotizacija: 300KM

                            170 

PENZIONERI

Rana kotizacija : 100 KM

                             80 

Kasna kotizacija : 130 KM

                              100 

Uplate za ranu kotizaciju izvršiti do :      15.09.2022.g.

Podaci za uplate u konvertibilnim markama: 

Prima: Savez psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini

Adresa: Hasana Kikića 13, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Svha: kotizacija za 1.kongres psihoterapeuta u BiH

Broj žiro računa: 1028720000005504

Banka: Union Banka , Sarajevo

Učesnici izvan BiH uplaćuju u svojoj banci na dati KM račun te u protuvrijednosti eura uplaćuju na KM račun uz doplatu provizije što određuje njihova banka.  

Po posebnoj proceduri – šaljemo Vam predračun na osnovu kojeg uplaćuje Vaša radna organizacija te možemo isti dostaviti na mail.

Kontaktirati organizatora za detaljna uputstva.

KOTIZACIJE ZA ONLINE učešće preko platforme  ( ukoliko se pandemija ne završi )

Cijena kotizacije ostaje ista.

( zbog organizacije sale, predavača, tehničke podrške, …)