Kotizacija

Kotizacija za učesnike Kongresa uključuje pravo učestvovanja u svim kongresnim aktivnostima, kongresne materijale, uključujući Program, Zbornik radova, osvježenje u pauzama, koktel dobrodošlice i ručak

Kotizacije sa kategorijama :

Cijene su date u konvertibilnim markama (KM) za domaće učesnike. Za učesnike iz inostranstva, kotizacije su predstavljene u eurima (€) .
Kotizaciju uplaćuju svi učesnici Kongresa bez obzira da li imaju ili nemaju prezentaciju na Kongresu.

PSIHOTERAPEUTI (sa certifikatom od priznate krovne evropske/internacionalne asocijacije iz nekog psihoterapijskog modaliteta )

Redovna kotizacija

350 KM /180 €
  • od 01.12.2022

EDUKANTI U PSIHOTERAPIJI (u treningu iz nekog modaliteta)

Redovna kotizacija

300 KM/ 160 €
  • od 01.12.2022

STUDENTI (dodiplomske i master studije, a nisu edukanti nekog modaliteta) koji nisu na edukaciji, uz indeks na uvid (ako su i edukanti  onda važi cijena za edukante)

Redovna kotizacija

200 KM /110 €
  • od 01.12.2022

Važno obavještenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije.

PENZIONERI

Redovna kotizacija

200 KM/ 110 €
  • od 01.12.2022

OSTALI (sve ostale kategorije, struke)

Redovna kotizacija

400KM/ 210 €
  • od 01.12.2022

ČLANICE / ČLANOVI SAVEZA

Redovna kotizacija

300 KM
  • od 01.12.2022

 

Podaci za uplate u konvertibilnim markama:

Prima: Savez psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini
Adresa: Hasana Kikića 13, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Svha: kotizacija za 1.kongres psihoterapeuta u BiH
Broj žiro računa: 1028720000005504
Banka: Union Banka , Sarajevo

Učesnici izvan BiH uplaćuju u svojoj banci na dati KM račun te u protuvrijednosti eura uplaćuju na KM račun uz doplatu provizije što određuje njihova banka.
Po posebnoj proceduri – šaljemo Vam predračun na osnovu kojeg uplaćuje Vaša radna organizacija te možemo isti dostaviti na mail.
Kontaktirati organizatora za detaljna uputstva.

KOTIZACIJE ZA ONLINE učešće preko platforme  ( ukoliko se pandemija ne završi ) Cijena kotizacije ostaje ista.

OTKAZIVANJE DOLASKA NA KONGRES , vrši se pismenim putem na e-mail: kongres.spubih@gmail.com  najkasnije do 15.3.2023.g.  prije Kongresa, povrat sredstava će biti ostvaren uz naknadu od 30 KM .

Nakon tog datuma, povrat sredstava nije moguć.