Сажетак треба да представља концизан приказ усмене или постер презентације оригиналног истраживања у психотерапији или напретка у психотерапијској пракси. Претходно објављени рад не треба подносити осим ако се не ажурира новим налазима, подацима или методама. Сажетак треба садржавати наслов (до 20 ријечи), увод, циљ, методе, резултате, закључке и кључне ријечи (три до четири). Обим сажетка треба бити до 300 ријечи без наслова и аутора. Референце, табеле или слике не могу бити укључене у сажетак.

Приликом слања сажетка треба написати пуно презиме и име и афилијацију аутора и свих коаутора. Подвући име и презиме аутора који ће презентирати рад. Аутор који презентира рад одговоран је обавијестити коауторе о прихватању сажетка.

Сажеци се могу послати за различите врсте презентација:

 • Симпозијум: 3–5 презентација из различитих психотерапијских праваца, укључујући вођену дискусију о заједничкој теми, професионалном питању или истраживачком питању од посебног значаја (трајање 90 минута, укључујући дискусију). Пријаве за овај формат морају укључивати и (1) сажетак који представља преглед цијеле сесије с именовањем модератора/дискутанта, и (2) појединачни сажетак за сваки од кратких појединачних радова.
 • Орална презентација: индивидуално излагање у тематској сесији са предсједавањем (15-20 минута, укључујући дискусију).
 • Постер: Бит ће изложени постери и организоване сесије за презентацију постера, што ће учесницима конгреса омогућити интеракцију са ауторима постера.
 • Радионица: Сесија искуственог учења уз активно учешће учесника радионице. Радионица треба бити 90 минута и пратити заједничку структуру: увод, главна активност и рефлексивна дискусија.
 • Панел дискусија: Структурисана дискусија пружа прилику за групну дискусију међу колегама о одређеној теми.
 • Структурисана дискусија може бити 90 минута и укључивати два до четири излагача који нуде кратку изјаву о теми како би се привукло активно учешће чланова публике. Ове сесије треба да буду структурисане на начин који подстиче и омогућава учешће публике у дискусији у значајном дијелу времена. Може се изабрати модератор/дискутант.
 • Округли сто: Дискусија о различитим савременим и/или контроверзним темама у психотерапији и сродним праксама.
  Научни одбор може прерасподијелити достављене презентације између формата.

Обавијест о прихватању сажетка и распореду бит ће послата аутору излагања заједно са детаљним информацијама и смјерницама за презентацију.

Аутори су искључиво одговорни за етички и научни садржај представљен у сажецима.

Сажетке треба писати на јасном босанском, хрватском или српском језику и на енглеском језику са тачном граматиком и правописом. Оригинални сажеци неће бити лекторисани, за језичку и граматичку исправност сажетака одговара/ју аутор/и. Свака језичка, граматичка или научна грешка ће бити објављена, уколико је аутори не отклоне. Сажетке писати у фонту Тимес Неw Роман, величина фонта износи 12пт, проред 1.5. Наслов писати великим словима Тимес Неw Роман, болд, 12пт.

Најмање један аутор из сваког прихваћеног прилога (тј. аутор који презентира рад) мора се пријавити за 1. Конгрес психотерапеута у Босни и Херцеговини до 30. 12. 2022. како би сажетак био укључен у завршни програм.

Сажеци се могу послати само путем онлине wеб формулара.

Deadline:

За пријаву сажетака за постер и оралне презентације до 31. 01. 2023.

Формулар за Регистрацију


  ДаНе


  ОралноПостерРадионица


  Психотерапеути 350KMЕдуканти у психотерапији 300КМСтуденти 200КМПензионери 200KMОстали 400КМЧланови савеза 300KM


  НеДа  ДаНе