Sedin Habibović

Član organizacionog i programskog odbora

SEDIN HABIBOVIĆ (1973), magistar psiholoških nauka, psihoterapeut i istraživač.

Član Organizacionog i Programskog odbora Prvog kongresa psihoterapeuta u BiH

Licencirani je EMDR praktičar, Učitelj Mindfulness, terapeut Familijarnih konstelacija,  praktičar Transakcione analize. Provodi individualne, grupne i onlajn sesije sa klijentima.  Koautor je nekoliko knjiga: univerzitetske monografije Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (2017, Univerzitet u Zenici), knjige Obilježja kulture mladih-istraživanja i osvrti (2018, Centar za napredne studije), zatim The Rulers of “No Man’s Land”– Study of cultural contact and social impact of the United World College in Mostar (2018, Dobra knjiga), Studija kulturalnog kontakta i socijalnog utjecaja (2017, Dobra knjiga) te Impact Study UWC Mostar (2017, UWC Mostar). Seksualno obrazovanja i prevencija HIV/AIDS.a – Priručnik za nastavnike u osnovnim školama (2008, Naša djeca). Urednik je stručnog časopisa Bilten od 2005. do 2021. godine. Potpredsjednik je Udruženja EMDR terapeuta Bosne i Hercegovine.

e-mail: sedinhab@gmail.com

Web: www.psihoterapija-habibovic.com

Google scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&pli=1&user=a_kS4rYAAAAJ

Linkedin: www.linkedin.com/in/sedin-habibovic-09213113

Address: Travnicka cesta 175, 72000 Zenica, B&H

 

 

SEDIN HABIBOVIĆ (1973), Master of psychological sciences, Psychoterapist and Researcher. Member of the Organizing and Program Committee of the First Congress of Psychotherapists in BiH

He is Accredited EMDR Practitioner, Mindfulness Teacher, Therapist of Family Constellation, Practitioner of Transactional Analysis. Have Certificate of Cempetency for Consultants in EMDR. He is owner of Savjetovalište “Habibović”. He is co-author several books:  Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (2017, University of Zenica, Psychoactive substance abuse), Obilježja kulutre mladih-istraživanja i osvrti (2018, Centar za napredne studije), The Rulers of “No Man’s Land”– Study of cultural contact and social impact of the United World College in Mostar (2018, Dobra knjiga), Studija kulturalnog kontakta i socijalnog utjecaja (2017, Dobra knjiga) te Impact Study UWC Mostar (2017, UWC Mostar), Seksualno obrazovanja i prevencija HIV/AIDS.a – Priručnik za nastavnike u osnovnim školama (2008, Naša djeca). He is Editor of the Journal (addiction) from 2005 to 2021. He is vice president Association of EMDR Therapist Bosnia and Herzegovina.