Nevena Čalovska, vanredni profesor

Oblasti: psihoterapija, psihosocijalni rad

Obrazovanje: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976, godine  specijalizirala neuropsihijatriju 1981., doktorirala 1989.godine na Medicinskom fakultetu.

Dosadašnje predavačko iskustvo: osnivač, edukator i supervizor sistemske porodične psihoterapije pri Evropski akreditovanom institutu za trening psihoterapije, Asocijaciji sistemskih terapeuta u Beogradu, od 2005. Predaje na FMK na osnovnim i master studijama, na predmetima Osnovi interpersonalnih veština, Teorije afektivne vezanosti, Medijacija, Porodični odnosi, Osnovepsihoterapije i savetovanja, Sistemski pristup partnerskim krizama.

Stručne vanakademske aktivnosti: Ekspert za akredataciju instituta za psihoterapiju pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju, od 2017. je zadužena za spoljne poslove u ovoj organizaciji , generalni je sekretar Evropske asocijacije  za porodičnu terapiju, kao i generalni  sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije, konsultant za izradu pihososocijalnih programa programa pri Internacionalnoj organizaciji za migracije, predsednica je Fondacije SOS Dečija sela Srbije.

Kontakt:nevena.calovska@gmail.com