Tijana Mirović 

Doktor psiholoških nаukа, akreditovani Shema terapeut (naprednog nivoa), trener i supervizor, kao i Kognitivno Bihejvioralni/Racionalno-Emotivno Bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut. Do 2019. je bila zaposlena kao vanredni profesor zа užu nаučnu oblаst psihologije i pedagogije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2009. radi kao psihoterapeut i vodi psihološko savetovalište „Mozaik“ (Beograd, Srbija) čiji je osnivač. Dr Mirović je 2016. godine osnovala Centar za Shema terapiju Beograd (prvi akreditovani trening centar za shema terapiju u regionu) i od tada drži akreditovane edukacije i supervizije u Srbiji, Grčkoj, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Egiptu. Pored toga, Tijana je idejni tvorac i pokretač projekta „Trauma – naša priča“, autorka i voditeljka serijala „Heroji traume“ i „ZOOMiranje traume“, kao i glavna i odgovorna urednica stručnih publikacija koje izdaju Mozaik i Centar za shema terapiju Beograd.Ona je i autor / koautor kartica za shema terapiju, tri knjige, sedam poglavlja u knjigama i brojnih naučnih radova na temu shema terapije i traume.

TijanaMirović holds a PhD in clinical psychology and is accredited advanced level schema therapist, trainer, and supervisor (ISST), Systemic Family therapist and CBT /Rational Emotive Behavioral therapist (Associate Fellow of Albert Ellis Institute). She was, until 2019 an associate professor at the University and has owned and managed a counseling center (Counseling center Mozaik) in Belgrade, Serbia since 2009. In 2016 DrMirović founded Schema Therapy Center Belgrade (the first accredited schema therapy center in the region) and subsequently held accredited trainings and supervisions in Serbia, Greece, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro, and Egypt. In addition to this, Tijana is creator of “Trauma – our story” project, author and host of the series “Trauma Heroes” and “ZOOMing Trauma”, editor-in-chief of professional publications published by Mozaik and Schema Therapy Center Belgrade. She authored / co-authored “Schema Therapy Cards set”, three books, seven book chapters and numerous research papers related to schema therapy or trauma.