Четвртак, 23. март 2023. – Први дан

Вријеме         Активност

8.00 – 19.00    Регистрација

Вријеме         Активност

09.30 – 10.00   Церемонија отварања

10.00 – 11.00 Пленарно предавање

11.00 – 11.15  Кафа

11.15 – 11.30   Пауза

11.30 – 13.30   Позвана предавања

13.30 – 14.30   Ручак

13.30 – 14.00   Постер презентације

14.30 – 16.00   Симпозији, Радионице, Оралне презентације/ГА мала група

16.00 – 16.15  Кафа

16.15 – 18.15  Радионице/ГА мала група/супервизијске групе

Петак, 24. март 2023. – Други дан

Вријеме         Активност

8.00 – 19.00    Регистрација

Вријеме         Активност

08.00 – 09.30   супервизијске групе/ГА мала група

09.30 – 10.30   Пленарно предавање

10.30 – 10.45   Кафа

10.45 – 13.00  Позвани предавачи

13.00 – 14.00   Ручак

13.00 – 14.00   Постер презентације

14.00 – 15.30   Симпозији, Workshops, Оралне презентације, Округли сто/ГА мала група

15.30 – 15.45   Кафа

15.45 – 17.45   Радионице/ГА мала група/супервизијске групе

20.00 – Свечана вечера

Субота, 25. март 2023. – Трећи дан

Вријеме         Активност

08.00 – 09.30   супервизијске групе/ГА мала група

09.30 – 10.30 Пленарно предавање

10.30 – 10.45   Кафа

10.45 – 12.15  Панел дискусија

12.00 – 12.30   Постер презентације/поставке слика

12.30 – 13.30   Ручак

13.30 – 15.00  Радионице, оралне презентације, супервизијске групе, ГА мала група

15.00 – 16.30   Панел дискусија (Психотерапија у БиХ)

16.30 – 17.00  Церемонија затварања

Недјеља, 26. Март 2023. – Постконгресне активности

Коначан програм Конгреса најкасније до 01. марта 2023. године