Organizacioni Odbor

Esmina Avdibegović

PREDSJEDNICA KONGRESA

Mirela Badurina

Dopredsjednica Kongresa

Adila Softić

Predsjednica organizacionog odbora

Armina Čerkić

Dopredsjednica organizacionog odbora

Dželila Mulić - Čorbo

Predsjednica programskog odbora

Alma Tihić

Dopredsjednica programskog odbora

Mevludin Hasanović

Predsjednik naučnog odbora

Aleksandra Hadžić

Dopredsjednica naučnog odbora

Sedin Habibović

Član organizacionog i programskog odbora

Zvjezdana Savić

Član organizacionog i programskog odbora

Sabina Husić Zijadić

Član organizacionog i programskog odbora

PODIJELITE VIJEST